OM Immediate Zenar

Immediate Zenar: Fødselen av vår løsning

Bak Immediate Zenar er et mangfoldig team med en felles visjon om å lette tilgangen til investeringsutdanningsfirmaer, og hjelpe enkeltpersoner med å utvide forståelsen av investeringer og finansmarkedene. Vår reise begynte da vi erkjente den avgjørende rollen utdanning spiller i investeringsverdenen.

Avsløring av hva vi tilbyr

Vår misjon med Immediate Zenar er klar: å fungere som kanalen som forbinder enkeltpersoner med investeringsutdanningsfirmaer. Mens vi ikke tilbyr utdanningstjenester, gir vi en sømløs portal for enkeltpersoner å utforske kunnskapsdybden fra utdanningsleverandører.

Offentliggjøring av formålet med de gratis tjenestene på Immediate Zenar

Våre motiver for investeringsutdanning går utover transaksjoner og avkastningsgenerering. Immediate Zenar har som mål å demokratisere kunnskap fordi vi mener investeringsutdanning bør være mer tilgjengelig enn detaljhandelsinvesteringer.

Logikken bak prioritering av utdanning i investeringer

Immediate Zenar mener at folk kan ta informerte, realistiske og strategiske beslutninger på investeringsmarkedet når de skaffer seg en utdanning. Passende utdanning kan hindre dem i å stole på følelser eller magefølelse, og dermed gjøre dem i stand til å gjenkjenne og håndtere ulike markedsforhold.


Immediate Zenar Main

Start læreventyret med Immediate Zenar

Enkeltpersoner som ønsker å lære om investeringer kan begynne på Immediate Zenar. Vi tilbyr gratis tilgang til investeringsutdanningsfirmaer, og sikrer at enkeltpersoner fordyper kunnskapen om investeringer og finansmarkedene.

Immediate Zenar har som mål å hjelpe flere lærende med å erkjenne essensen av utdanning før de begir seg ut i investeringsverdenen. Vi håper å samarbeide med flere investeringsutdanningsfirmaer, og sørge for at enkeltpersoner får tilfredsstilt sitt behov for å lære.

Koble deg til selskapet
Ansvarsfraskrivelse:
Risiko-popup Desk
Risikovindu Nettbrett
Risk popup Mobile