O Immediate Zenar

Immediate Zenar: Narození našeho řešení

Za Immediate Zenar stojí rozmanitý tým s jednotným vizí usnadnit přístup k vzdělávacím firmám v oblasti investic, které pomáhají jednotlivcům rozšířit své chápání investování a finančních trhů. Naše cesta začala, když jsme si uvědomili kritickou roli, kterou vzdělání hraje ve světě investic.

Odhalení toho, co nabízíme

Naše mise ve Immediate Zenar je jasná: fungovat jako kanál spojující jednotlivce s vzdělávacími firmami zaměřenými na investice. Ačkoliv sami nenabízíme vzdělávací služby, poskytujeme jednotlivcům bezproblémový vstup do hloubky znalostí od poskytovatelů vzdělání.

Odhalení účelu bezplatných služeb na stránce Immediate Zenar

Naše motivace pro vzdělávání v oblasti investic přesahuje transakce a generování výnosů. Immediate Zenar si klade za cíl demokratizovat znalosti, protože věříme, že vzdělání v oblasti investic by mělo být dostupnější než investice do maloobchodu.

Logika za prioritizací vzdělání v oblasti investování

Immediate Zenar věří, že lidé mohou učinit informovaná, realistická a strategická rozhodnutí na investičním trhu, když získají vzdělání. Vhodné vzdělání jim může zabránit spoléhání na své emoce nebo instinkty, tím jim umožňuje rozpoznávat a řídit různé tržní podmínky.


Immediate Zenar Hlavní

Začněte dobrodružství učení s Immediate Zenar

Jednotlivci, kteří chtějí se dozvědět o investicích, mohou začít na Immediate Zenar. Nabízíme jim bezplatný přístup k vzdělávacím firmám v oblasti investic, aby mohl každý prohlubovat své znalosti o investicích a finančních trzích.

Immediate Zenar si klade za cíl pomoci více učícím se rozpoznat podstatu vzdělání před vstupem do světa investic. Doufáme, že budeme spolupracovat s více vzdělávacími firmami v oblasti investic, aby jednotlivci mohli uspokojit svou touhu po učení.

Připojení k firmě
Ochrana osobních údajů:
Rizikové okno Pro stůl
Vyskakovací okno s rizikem pro tablet
Rizikové okno Pro mobil